ZDALNE LEKCJE

  
 

27.03.2020r

DRODZY RODZICE!

 

Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MEN od 25 marca 2020 r. nauka odbywa się obowiązkowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Realizacja zajęć prowadzona będzie w oparciu m.in. o:

zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;

zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;

komunikację poprzez pocztę elektroniczną;

- materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

- media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji z zachowaniem bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;

podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;

- wydrukowane przez szkołę materiały;

- kontakty telefoniczne z nauczycielem.

Rodzice

Wspierajcie swoje dzieci, zachęcajcie do systematycznej i samodzielnej pracy, utrzymujcie kontakt z nauczycielami i wychowawcą. Starajcie się, by czas pobytu dziecka w domu był wykorzystany z pożytkiem dla niego. Zadbajcie o to, by dzieci nie przedłużały czasu korzystania z komputera, stosowały przerwy.

Uczniowie

Nawiązujcie kontakt z wychowawcą i nauczycielami. Wszystkie wątpliwości, trudności na bieżąco zgłaszajcie nauczycielowi. Bądźcie systematyczni w swojej pracy.

Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. Podczas pracy z komputerem pamiętajcie o przerwach.


17.03.2020r

Zdalne nauczanie

Drodzy uczniowie w poniższych zakładkach znajdziecie zadania i wskazówki z poszczególnych przedmiotów, które należy wykorzystać w trakcie indywidualnej nauki podczas zawieszenia zajęć wynikających z zagrożenia epidemiologicznego. Pamiętajcie czas ten, to nie ferie od nauki, należy wykorzystać go na utrwalenie poznanego materiału oraz uzupełnienie braków. Nauka w innych warunkach niż do tej pory, może stać się dla Was oraz samych nauczycieli nowym, ciekawym doświadczeniem. Z pewnością znajdziecie poniżej wiele ciekawych propozycji pogłębiania wiedzy. Życzę powodzenia i zaglądajcie tu codziennie.

Oddział 0

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

Pedagog

Zajęcia świetlicowe


30.03.2020r

Kontakt z nauczycielami

Drodzy rodzice oraz uczniowie. Poniżej publikujemy adresy email poszczególnych nauczycieli. Na podane adresy możecie wysyłać rozwiązane zadnia, zadawać nauczycielom pytania i wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Adresy nauczycieli:

1. Monika Sidorczuk  - biologia   monikasidorczuk1979@gmail.com 

2. Teresa Mazur   - geografia   tmazursp@wp.pl

3. Jacek Dybczak  - matematyka, fizyka   jacknik@poczta.onet.pl

4. Katarzyna  Król – Pilitowska  - chemia    katarzynakrolpilitowska@gmail.com

5. Paulina Rzeszowska-Bindas – wychowanie fizyczne  paulina.bindas.spgrzybno@gmail.com 

6. Maciej Stryczek – język angielski  maciejstr3@o2.pl

7. Ewa Sipika – język polski ewkaku@wp.pl

8. Paweł Maj – historia, matematyka, informatyka  splisie@poczta.onet.pl

9. Danuta Skarżyńska – technika edb, wdż    skarzynskadanuta66@gmail.com

10. Sylwia Janiak vel Kubiak  - plastyka, muzyka  soniajvk@gmail.com

11. Justyna Gała – wos   justynahistoria@wp.pl.

12. Iwona Hernik – pedagog, wych. kl VII   iwonahernik@wp.pl

13. Izabela Jędruszkiewicz – język polski kl. V izajedruszkiewicz@o2.pl

14. Leokadia Łazowik – kl. II   leokadialazowik@o2.pl

15. Jadwiga Grabczak – kl. III  jadwigagrabczak@interia.pl

16. Monika Gąsior  - kl. I  monikagasior1988@o2.pl

17. Dorota Kowalska  spgrzybno@op.pl

18. Sławomir Topa - wychowanie fizyczne kl. VII i VIII topas40awf@o2.pl

19. Beata Bitel - kl. 0   klasa0spgrzybno@gmail.com

20. Zuzanna Nabywaniec - język niemiecki znabywaniec@wp.pl